Dla Ciebie

Jak organizujemy szkolenia?

Do niedawna nikt nie myślał o szkoleniach online. Obecnie stały się one naszą codziennością.  Szkolenia wzmacniające kompetencje „miękkie” są nieco „problematyczne”, gdyż wymagają zazwyczaj konkretnych, praktycznych ćwiczeń w małych zmiennych zespołach lub w parach.

Okazuje się, że przy dobrze zaplanowanych działaniach i znajomości technik pracy z ludźmi z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi IT można zrealizować szkolenie online bez rezygnacji z części praktycznej.

Od dawna pracujemy w wirtualnych pokojach:

 • MS TEAMS,
 • ZOOM,
 • MEET,
 • GETRESPONSE,
 • LIVEWEBINAR,
 • CLICKMEETING,
 • CISCO WEBEX),

biegle używając wszystkich dostępnych modalności tych aplikacji (podzielone pokoje, ankiety, sondaże, tablica).

 

Jako trenerzy poszukujący z pasją nowych rozwiązań wykorzystujemy do codziennej pracy różnych aplikacji ułatwiających naukę:

 • MURAL,
 • MIRO, 
 • PADLET,
 • JUMBOARD,
 • KAHOOT,
 • QUIZZLET,
 • WORDWALL,
 • SURVEY MONKEY i wielu innych.

Dajemy Ci gwarancję, że nie tylko nauczysz się tego, po co przyszedłeś, ale także zrobisz to w praktyczny i atrakcyjny sposób.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia online!

Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Trening przywództwa dla młodych stażem liderów ➔ 17 - 18.01.2021 Kraków
Online
980 zł + VAT
Lider jako regulator - efektywne rozmowy rozwojowe, wspierające, dyscyplinujące ➔ 24.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Lider jako opiekun i coach, czyli jak wzmacniać motywacje wewnętrzną pracowników ➔ 25.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Budowanie i konsultowanie procedur i narzędzi sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing) ➔ 26.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Lider w zespole międzykulturowym➔ 31.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Lider w zespole rozproszonym ➔ 01.02.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Asertywne radzenie sobie z obiekcjami, krytyką, presją otoczenia ➔ 02.02.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie ➔ 28.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Profesjonalne wystąpienia publiczne ➔ 03.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Stretching umysłu, czyli rozwijanie twórczego myślenia ➔ 04.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Radzenie sobie ze stresem➔ 03.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT
Odkryj swój potencjał ➔ 04.01.2021 Kraków
Online
480 zł + VAT

Voucher

Voucher daje możliwość zablokowania środków z bieżącego budżetu i wykorzystanie ich w optymalnym dla Państwa terminie do 12 miesięcy od jego otrzymania. Istnieje możliwość zakupu voucherów na szkolenia otwarte i dedykowane, a ich wartość ustalamy indywidualnie.

Na szkolenia

Otwarte oraz indywidualne

Cena

Ustalana indywidualnie

Ważność

12 miesięcy

Skontaktuj się z nami w celu zakupu vouchera

sprawdź regulamin i politykę prywatności