Dla Ciebie

Jak organizujemy szkolenia

Do niedawna nikt nie myślał o szkoleniach online. Obecnie stały się one naszą codziennością.  Czy można przeprowadzić efektywne szkolenie w zasadzie na każdy temat? Szkolenia wzmacniające kompetencje „miękkie” są nieco „problematyczne”, gdyż wymagają zazwyczaj konkretnych, praktycznych ćwiczeń w małych zmiennych zespołach lub w parach.

Okazuje się, że przy dobrze zaplanowanych działaniach i znajomości technik pracy z ludźmi z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi IT można zrealizować szkolenie online bez rezygnacji z części praktycznej.

Od dawna pracujemy w wirtualnych pokojach  (MS TEAMS, ZOOM, MEET, GETRESPONSE, LIVEWEBINAR, CLICKMEETING, CISCO WEBEX), biegle używając wszystkich dostępnych modalności tych aplikacji (podzielone pokoje, ankiety, sondaże, tablica).

Jako trenerzy poszukujący z pasją nowych rozwiązań wykorzystujemy do codziennej pracy różnych aplikacji ułatwiających naukę: MURAL, MIRO,  PADLET, JUMBOARD, KAHOOT, QUIZZLET, WORDWALL, SURVEY MONKEY i wielu innych.

Dajemy Ci gwarancję, że nie tylko nauczysz się tego, po co przyszedłeś, ale także zrobisz to w praktyczny i atrakcyjny sposób.

Zapraszamy na nasze szkolenia online!

Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Trening przywództwa dla młodych stażem liderów ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Lider jako regulator – efektywne rozmowy okresowe wspierające, dyscyplinujące ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Lider jako opiekun i coach, czyli jak wzmacniać motywacje wewnętrzną pracowników ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Budowanie i konsultowanie procedur i narzędzi sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing) ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Asertywne radzenie sobie z obiekcjami, krytyką, presją otoczenia ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Temat Termin Sposób realizacji Koszt
Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Profesjonalne wystąpienia publiczne ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł
Stretching umysłu, czyli rozwijanie twórczemu myślenia ➔ 16-20.08.2021
23-27.08.2021
Kraków
Online
999 zł

Voucher

Voucher daje możliwość zablokowania środków z bieżącego budżetu i wykorzystanie ich w optymalnym dla Państwa terminie do 12 miesięcy od jego otrzymania. Istnieje możliwość zakupu voucherów na szkolenia otwarte i dedykowane, a ich wartość ustalamy indywidualnie.

Na szkolenia

Otwarte oraz indywidualne

Cena

Ustalana indywidualnie

Ważność

12 miesięcy

Skontaktuj się z nami w celu zakupu vouchera

sprawdź regulamin