Assessment/Development Center

Jeżeli potrzebujesz

  • rzetelnego zbadania kompetencji kandydatów w procesie rekrutacyjnym
  • identyfikacji potrzeb rozwojowych w organizacji (np. programy szkoleń, coaching)
  • audyt poziomu występowania określonych kompetencji w organizacji
  • wsparcia w planowaniu ścieżek kariery oraz planów sukcesji
  • działań w obszarze zarządzania talentami

Skorzystaj z naszej usługi Assessment Center bądź Development Center.

Assessment Center (Ośrodek Oceny) i Development Center (Ośrodek Rozwoju) to niezwykle skuteczne diagnostycznie narzędzia weryfikacji kompetencji kandydatów i pracowników organizacji, ponieważ bazują na ocenie kompetencji w oparciu o obserwację faktycznych zachowań osób badanych w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych.

Assessment Center oraz Development Center są analogiczne pod względem metodologicznym i narzędziowym, różnicuje je jednak cel, dla którego są stosowane.

Assessment Center jest głównie wykorzystywany do oceny i stosowany w procesach rekrutacji i selekcji. Development Center służy w szczególności diagnozie kompetencji pracowników poprzedzającej decyzje związane z planowaniem zasobów ludzkich w organizacji, w tym  planowaniem  dalszego rozwój pracowników (budowaniem ścieżek karier, projektami szkoleniowymi czy identyfikacją  pracowników z wysokim potencjałem kompetencyjnym – „talentów”).

Jak pracujemy?

Przygotowania sesji AC/DC

Bardzo dokładnie przygotowujemy AC/DC poprzez zapoznanie się z profilami stanowisk pracy i  wyborem z modelu kompetencji tych do pomiaru. W sytuacji braku modelu kompetencji w organizacji, możemy opracować model kompetencji na potrzeby klienta.

Zestaw ćwiczeń osadzamy w środowisku zawodowym, bądź proponujemy ćwiczenia wychodzące poza sferę zawodową, ale identyfikujące kompetencje uniwersalne, których jest oczywisty transfer w różnych obszarach funkcjonowania pracownika.

Przeprowadzenie AC/DC

Stosowane narzędzia są wynikiem precyzyjnego ich doboru, tak aby jak najdokładniej badały określone kompetencje. Wykorzystujemy:

  • badania zestawem testów
  • dyskusje grupowe
  • odgrywanie ról
  • przeprowadzenie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
  • przeprowadzenie wywiadów kompetencyjnych

Raporty i feedback

Opracowujemy raport grupowy oraz raporty indywidualne. Raporty indywidualne omawiamy podczas sesji informacji zwrotnej. Każdy indywidualny raport opisuje: metodologię badania, badane kompetencje oraz zastosowaną skalę oceny, ogólną ocenę kompetencji, informację na temat mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju. Fakultatywne oferujemy pracę coachingową z uczestnikiem nad budową planu rozwoju.

This site is registered on wpml.org as a development site.