Radzenie sobie ze stresem

OPIS SZKOLENIA:

Ostatnie dwa lata pandemii wycisnęły na nas piętno w postaci zmian nawyków, stylu życia, niekiedy także stylu pracy. Tego typu nagłe i nieprzewidywalne zmiany mogą wywoływać u pracowników niepokój, lęk o przyszłość, rozchwianie emocjonalne. Proponowany warsztat ma na celu przybliżenie tematyki stresu, jego objawów, mechanizmów i skutków oraz znalezienie remedium poprzez ćwiczenia obniżające napięcie, poprawiające nastrój oraz skłaniające do refleksji nad skutecznymi sposobami przeciwdziałania ewentualnemu wypaleniu zawodowemu. Mimo zdalnego charakteru zajęć prowadząca zadba o część warsztatową, gdzie uczestnicy poznają praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

CEL:

Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz mechanizmy powstawania stresu i skutki jego kumulacji dla zdrowia i dobrostanu psychicznego
 • zwiększysz kontrolę nad emocjami oraz myślami i przekonaniami na temat stresujących wydarzeń
 • poznasz sposoby skutecznej mobilizacji własnego potencjału w walce ze stresem
 • zwiększysz swoją efektywność zawodową i osobistą poprzez stosowanie gamy ćwiczeń redukującymi napięcie i stres
 • nauczysz się skutecznie i długotrwale zarządzać stresem własnymi i swoich współpracowników
 • dowiesz się jak równoważyć pracę zawodową z obowiązkami i priorytetami osobistymi, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Istota stresu, czyli kiedy i w jaki sposób napięcie wzmacnia lub osłabia efektywność podejmowanych działań

2. Współczesne stresory a reakcje organizmu na stresujące wydarzenia

3. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze reakcje na wydarzenia nagłe i nieprzewidywalne oraz te, które działają systematycznie i długofalowo

4. Odzyskiwanie kontroli nad ciałem, emocjami i myśleniem w sytuacji stresu – klucz  do efektywnego działania.

5. Praktyczny trening antystresowy (trening oddechowy, trening neuromięśniowy Jacobsona, techniki samouspokajania, techniki poznawczego „przeramowania”)

6. Metody i techniki pracy nad kontrolą emocji własnych i innych osób (radzenie sobie z presją)

7. Przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych sprzężeń zwrotnych pomiędzy pracownikami w stresujących sytuacjach (elementy metody ART)

8. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja przewlekłego stresu – autodiagnoza.

9. Work – life balance jako działanie profilaktyczne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

Grupa docelowa:
Osoby przeżywające silny stres i zagrożone wypaleniem zawodowym

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  Ewa Krajnik
  tel. +48 661 487 577