Diagnoza i wsparcie organizacji w obszarze zmian

Zmiany są częścią naszego funkcjonowania osobistego i zawodowego. Wpisane są one także w prowadzenie biznesu. Przechodzenie przez jakiekolwiek zmiany zaburza naturalny rytm pracy i zakres aktywności pracowników, a to dla większości ludzi duży stres. Jednocześnie jest to szansa na rozwój, samodoskonalenie, wyjście ze starych schematów w kierunku nowych zadań i wyzwań. Warto przegotować organizację do dużych zmian,
a pracowników przeprowadzić przez nie w sposób jak najmniej zagrażający bezpieczeństwu i ograniczający opor do minimum.

Diagnoza i wsparcie organizacji w obszarze zmian

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

zaprojektowania zmian organizacyjnych i wdrożenia nowych standardów/ procedur (przygotowanie, plan, wdrożenie, utrwalenie)

komunikacji do organizacji (w tym rozmowy ze związkami zawodowymi)

wsparcia w pracy z oporem, zarzadzanie ryzykiem

Szkolenia i wsparcie dla ambasadorów zmian (przed, w trakcie i po wdrożeniu projektu)