Efektywna rekrutacja, onboarding i offboarding pracowników

Każda organizacja chce pozyskać jak najbardziej utalentowanych i wydajnych pracowników. Odpowiedni ludzie na właściwych miejscach zapewniają firmie dobre funkcjonowanie. Sam proces selekcji kandydatów na dane stanowisko, a potem ich wprowadzenie do organizacji to ważny i jednocześnie obarczony dużym ryzykiem proces – szczególnie w kontekście rzeczywistości „rynku pracownika”. Przy wzroście oczekiwań i niekiedy niewielkim wyborze niełatwo pozyskać i utrzymać naprawdę dobrych pracowników. Trudnością dla firm bywa także duża rotacja oraz odchodzenie „talentów”, kiedy to wraz z fachowcem odchodzi jego „know – how”, które warto wcześniej „zabezpieczyć”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Efektywnej rekrutacji

  • zbudować i/lub wdrożyć standardy selekcji kandydatów i skutecznej rekrutacji
  • przeprowadzić profesjonalne szkolenia dla siebie lub swoich pracowników (HR, kierownicy liniowi, kadra zarządzająca)
  • odświeżyć wiedzę z zakresu rekrutacji i poruszania się w strefie bezpiecznych pytań (z uwzględnieniem RODO, przeciwdziałanie dyskryminacji etc.)

Onboardingu

  • zbudować i/lub wdrożyć standardy onboardingowe
  • zbudować i/lub wdrożyć nowego pracownika w firmie (role model – kiedy robimy to po raz pierwszy pod okiem dedykowanego eksperta)
  • na poziomie top lub executive – możliwość 100% outsourcingu onboardingu

Offboardingu

  • zbudować i/lub wdrożyć standardy zamykania współpracy z pracownikami
  • chcesz zabezpieczyć wiedzę/ „know-how” odchodzącego pracownika
  • chcesz przefiltrować negatywne emocje, którymi trzeba zarządzić (wsparcie Employer Branding)
  • na poziomie top lub executive – możliwość 100% outsourcingu offboardingu