Lider w zespole rozproszonym

OPIS SZKOLENIA:

Praca zdalna i hybrydowa to nadal duże wyzwanie logistyczne i mentalne dla wielu pracowników i liderów.  Ludzie nadala bywają niechętni wobec stosowania wirtualnych narzędzi pracy, bywają bierni podczas wirtualnych spotkań, trudno monitorować i weryfikować efektywność realizowanych przez podwładnych zadań. Przed liderami wiele wyzwań: jak utrzymać spójność zespołu mimo rozproszenia, jak zadbać o jakość pracy i ożywić spotkania online, zważywszy na to, że wiele firm zamierza uprzywilejować pracowników pracą hybrydową lub częstym „home office”, także po zakończeniu pandemii.

 

CEL:

Wzmocnienie kompetencji liderów w zakresie budowania i scalania zespołów rozproszonych. Dostarczenie wiedzy i narzędzi usprawniających przepływ informacji w zespole i pomiędzy zespołami wirtualnymi oraz poprawiających efektywność pracowników w zakresie realizacji zadań i obowiązków.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz specyfikę funkcjonowania pracowników w „zdalnej rzeczywistości”
 • dokonasz charakterystyki zespołów rozproszonych i upewnisz się jak pracuje Twój zespół
 • dowiesz się czym są: rozproszona odpowiedzialność, syndrom „samotnego jeźdźca”, mechanizmy obronne, bierna agresja, które tłumaczą nieracjonalne zachowania pracowników podczas zdalnej pracy
 • dowiesz się na co zwrócić uwagę podczas zdalnej rekrutacji do zespołu oraz budowania teamu na odległość
 • poszerzysz wiedzę na temat mailowego przekazywania sobie informacji w zespołach pracujących hybrydowo
 • nauczysz się planować i organizować skuteczne spotkania w zespołach wirtualnych w oparciu o tzw. „ramę spotkania”
 • zaplanujesz jak w zdalnej rzeczywistości skutecznie delegować, monitorować i egzekwować realizację zadań na odległość
 • dowiesz się jak skutecznie przeciwdziałać „syndromowi zdalnego zmęczenia”

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Charakterystyka funkcjonowania zespołów stacjonarnych, rozproszonych i hybrydowych – blaski i cienie pracy w rozproszeniu

2. „Kultura plemienna” vs „syndrom samotnego jeźdźca”, czyli kilka słów o facylitacji społecznej, odpowiedzialności zbiorowej oraz próżniactwie społecznym w zespołach rozproszonych

3. Teamwork – czynniki ryzyka a czynniki chroniące oddziałujące na współpracę w rozproszeniu. Mapowanie wirtualnego zespołu

4. Efektywne spotkanie online – podstawowe reguły (rama spotkania: czas – agenda – słuchacz – ‘technikalia’). Jak wzmacniać zaangażowanie uczestników

5. Mądry kontakt mailowy, czyli jak nie utonąć w spamie mało ważnych aktywności

6. Zdalna rekrutacja pracowników oraz tworzenie „wirtualnych zespołów” – jak zbudować więź na odległość

7. Delegowanie zadań online. Monitorowanie i rozliczanie pracowników z realizacji zadań w trybie pracy zdalnej

8. „Syndrom zdalnego zmęczenia” – jak wpływa na samopoczucie i zachowanie ludzi podczas zdalnej pracy?

Grupa docelowa:

Liderzy zarządzający zespołami rozproszonymi (praca zdalna lub hybrydowa)

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577