TRENING PRZYWÓDZTWA DLA MŁODYCH STAŻEM LIDERÓW

OPIS SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które są od niedawna lub w przyszłości planują zmierzenie się z rolą osoby zarządzającej personelem, lidera zespołu zadaniowego, kierownika projektu lub chcą pogłębić lub odświeżyć wiedzę z zakresu zarządzania. Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe kwestie związane z przywództwem: rola i zadania lidera w poprawie efektywności pracy zespołowej, komunikacja z pracownikami oraz motywowanie ich do wspólnych działań. Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych związanych z udzielaniem informacji zwrotnych i reagowaniem na zakłócenia pracy zespołowej. Pozwolą także zmierzyć się z kolizją ról, która następuje w momencie awansu wewnętrznego (z kolegi nowy lider zmienia się w przełożonego), co niekiedy stanowi dodatkowy czynnik zakłócający w realizacji wspólnych zadań.

 

CEL:

Wzmocnienie kompetencji liderskich młodych stażem managerów w obszarze budowania zespołu, motywowania, udzielania feedbacku rozwojowego oraz samorozwoju.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej
  oraz rolę lidera w uruchamianiu mechanizmów angażowania się ludzi w realizację wspólnych zadań
 • zidentyfikujesz własny potencjał liderski i potrzeby rozwojowe w zakresie umiejętności  budowania i kierowania zespołem
 • nauczysz się jasno komunikować swoje potrzeby, zasady wzajemnej współpracy oraz autorską wizję kierowania zespołem
 • wzmocnisz umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom oraz motywowania ich do zmiany zachowań i samorozwoju
 • poznasz narzędzia wzmacniające pracę zespołową na etapie planowania i realizacji wspólnych zadań
 • zobaczysz na czym polega zmiana roli ze współpracownika na przełożonego wraz z benefitami i trudnościami związanymi z taką zmianą
 • dowiesz się jak budować bezpieczeństwo i zaufanie w zespole
 • zaplanujesz własny rozwój w obszarze zarządzania ludźmi, w oparciu o swoje mocne strony i zdiagnozowane obszary rozwojowe

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Lider – przywódca czy osoba zarządzająca?

2. Style przywódcze a predyspozycje osobiste oraz potrzeby zespołu

3. Autodiagnoza własnego stylu zarządzania zespołem (wg Blancharda)

4. Fazy procesu grupowego – zadania i odpowiedzialność lidera na różnych etapach pracy zespołu (wg Tuckmana)

5. Parametry efektywnie działającego zespołu a dysfunkcje pracy zespołowej (wg Lencioniego)

6. Blaski i cienie awansu wewnętrznego (z roli współpracownika do przełożonego)

7. „Ekspose szefa” – budowanie wizerunku, ustalanie reguł

8. Informacja zwrotna jako ważne narzędzie pracy lidera: modele udzielania feedbacku pracownikom

9. Delegowanie i egzekwowanie zadań

Grupa docelowa:
Młodsi stażem liderzy lub osoby aspirujące do tej roli

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś

  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577

  This site is registered on wpml.org as a development site.