Wsparcie w budowaniu systemu ocen pracowniczych

Nie ulega wątpliwości, że dobrze funkcjonujący system ocen pracowniczych jest strategicznym elementem zarządzania firmą, wspiera misję, cele rozwojowe firmy i stanowi podstawę dla wielu decyzji personalnych.

Problem więc nie leży w tym czy oceniać tylko jak oceniać, aby przyniosło to określone korzyści zarówno firmie jak i pracownikom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Tworzenia ścieżek kariery dla pracowników

Stworzenia planów sukcesji

Zgromadzenia danych potrzebnych do zbudowania długofalowej strategii personalnej

Wyboru liderów dla zespołów zadaniowych

Określenia potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia

Analizowania rozwoju pracownika na przestrzeni lat

Uzyskania wiedzy o potencjale kadrowym firmy

Usprawnienia procesu typowania kandydatów do awansu

Uzyskiwania obiektywnych podstaw do zwolnienia lub degradacji

Zbudowanie i wdrożenie kompleksowego systemu oceny pracowników - Etapy

Proponujemy wsparcie na wszystkich etapach budowania i wdrażania  kompleksowego systemu oceny pracowników.

 1. Analiza stanowisk pracy
 2. Przygotowanie opisów stanowisk pracy wraz z profilami kompetencyjnymi
 3. Ustalenie kryteriów oceny pracowników poza kompetencjami
 4. Przygotowanie narzędzi do oceny pracowników m.in.:
  • instrukcji i regulaminu realizacji okresowej oceny pracowniczej w firmie
  • arkusza oceny pracownika – wersji dla przełożonego
  • arkusza samooceny dla pracownika
  • końcowego arkusza oceny (zawierającego ocenę końcową oraz plan rozwoju pracownika)
 1. Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu
  • przygotowanie schematu przebiegu rozmowy oceniającej
  • szkolenie w zakresie systemu ocen pracowników  dla wszystkich pracowników
  • szkolenie w zakresie przeprowadzania rozmów oceniających dla przełożonych

 

This site is registered on wpml.org as a development site.