Wellbeing pracowników i liderów

Dobrostan oraz odporność psychiczna pracowników to ważny element budowania satysfakcji i zaangażowania ludzi. Szczególnie dziś, w dobie pandemii zdaliśmy sobie sprawę jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, relacje, czas, czyli te zasoby, które szybko nam się wyczerpują i mogą ostatecznie przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia lub wypalenia zawodowego. Sporadycznie zdarza się także, że pracownik lub zespół doświadczy traumy w życiu osobistym lub zawodowym i trudno jest mu powrócić do stanu równowagi psychicznej. Do tej pory osoby te musiały same poszukiwać dla siebie wsparcia, obecnie coraz częściej pracodawcy pomagają swoim ludziom poprzez organizowanie (oczywiście za zgodą samego zainteresowanego) pomocy psychologicznej w związku z doświadczanym kryzysem. Ma to szczególne znaczenie, gdy pracownik doznał szkody psychologicznej w związku z pełnionymi zadaniami służbowymi lub doświadczył traumy na terenie zakładu pracy.

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz:

  • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zachowaniom niepożądanym (np. mobbing, nadużycia, agresja w miejscu pracy)
  • analizy (konsultacji) czy dane zachowanie pracownika spełnia kryteria mobbingu
  • wsparcia w rozmowach z „toksycznymi” pracownikami
  • wsparcia dla pracownika w depresji
  • wsparcia dla pracownika lub zespołu po traumie (świadkowie wypadku przy pracy, uczestnicy katastrof naturalnych, ofiara przemocy, pracownik w żałobie, uczestnicy ostrego konfliktu)
  • analizy gdzie przebiega granica między brakiem zaangażowania, a wypaleniem zawodowym
  • wypracowania zdrowych nawyków pracy i funkcjonowania w zespole u członków organizacji

This site is registered on wpml.org as a development site.