Sygnaliści: Budowanie i konsultowanie procedur i narzędzi zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

Nowa dyrektywa unijna o sygnalistach nakłada na pracodawcę[1]Szczegóły: obowiązek zapewnienia pracownikom możliwości bezpiecznego oraz poufnego zgłaszania nieprawidłowości dotyczących zachowań dyskryminujących, mobbingu, nadużyć biznesowych, czy innego rodzaju nieprawidłowości, budzących zastrzeżenia ze strony pracowników.

Obowiązki te obejmują:

  • Utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości
  • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • Zapewnienie ochrony sygnalistom

Niezbędne będzie także przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnej dla pracowników.

Wdrażane systemy i narzędzia na rzecz budowy standardów etycznych w organizacji powinny uwzględniać zarówno wymogi prawne, jak i uwarunkowania organizacyjne oraz kulturowe, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo czy instytucja. Z tego właśnie względu nie ma jednego algorytmu na skuteczny system whistleblowing w organizacji.

W zależności od Twoich potrzeb możemy zbudować stosowne procedury czy narzędzia i/lub wybrać do implementacji sprawdzone rozwiązania.

Pomożemy Ci:

Zbudować i/lub wdrożyć standardy wewnętrznego systemu sygnalizowania, w tym regulaminy czy kodeksy

Zbudować i/lub wdrożyć kompleksowy systemy informowania o nieprawidłowościach, w tym kanały zgłaszania nieprawidłowości

Zbudować i/lub wdrożyć inne polityki, regulujące kwestie postępowania wewnątrz firmy

Wsparcia w obszarze budowaniu kultury organizacyjnej opartej na odpowiedzialności oraz uczciwości

Wsparcia w obszarze budowanie relacji biznesowych opartych o zasady transparentności i uczciwości

Szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników w zakresie whistleblowingu

This site is registered on wpml.org as a development site.