Budowanie i konsultowanie procedur i narzędzi sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing)

OPIS SZKOLENIA:

Od 17 grudnia 2021 roku w Polsce będzie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjnych implementujące tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

Nowe przepisy powinny stosować podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 pracowników oraz podmioty publiczne, a od 17 grudnia 2023 roku przepisy o sygnalistach obejmą podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Dyrektywa ta nakłada na pracodawców obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty).

Obowiązki te to:

 1. Utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń
 2. Prowadzenie rejestru zgłoszeń
 3. Zapewnienie ochrony sygnalistom

Niezbędne będzie także przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnej dla pracowników.

 

CEL:
Dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznego wdrożenia przepisów prawa do codziennej pracy liderów i pracowników organizacji.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się kogo dotyczy Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
 • poznasz obowiązki pracodawców związane z instytucją sygnalisty oraz rolę lidera w przeciwdziałaniu nadużyciom
 • dowiesz się na czym polega ochrona sygnalisty
 • dowiesz się jak wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów do codziennej praktyki
 • na wielu case study przećwiczysz strategie działania oraz interwencje w przypadku pojawienia się zgłoszenia o naruszeniu prawa
 • nauczysz się rozpoznawać sygnały rzeczywistych naruszeń i przeciwdziałać używaniu przepisów prawa do manipulacji i rozgrywek personalnych pomiędzy pracownikami

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisy krajowe

2. Definicje sygnalisty zawarte w przepisach

3. Standardy wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości

4. Wewnętrzne systemy sygnalizowania a ochrona danych osobowych

5. Po co jest i na czym polega ochrona sygnalistów? Jak ją zapewnić?

6. Rola kierowników w interweniowaniu w przypadku zgłoszenia naruszeń

7. Nadużywanie zgłoszeń, czy rzeczywiste naruszenie przepisów – analiza case study

8. Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w organizacji

Grupa docelowa:
Liderzy, przedstawiciele HR, managerowie, kierownicy urzędów publicznych oraz podmiotów prywatnych, odpowiedzialni za przeszkolenie pracowników z procedur w ramach ustawy o „sygnalistach”

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577