Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Z roku na rok przybywa firm, które tworzą miejsca pracy przyjazne dla różnych grup pracowników, bez uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, narodowość, niepełnosprawność. To często trudne wyzwanie. Różnorodność to szansa na tworzenie nowej jakości produktów i usług, ale także ryzyko nieporozumień, konfliktów, kłopot z zaakceptowaniem i docenieniem człowieka tak różnego od nas samych.

Z naszego doświadczenia wiemy, że warto jednak podejmować próby zmiany postaw pracowników względem siebie, bo efekty takich działań przekładają się na sukcesy biznesowe.

Zarządzanie różnorodnością w firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Wykorzystać potencjał różnorodności (ze względu na wiek, płeć, doświadczenie, kompetencje, osobowość, wielokulturowość etc.)

Wzmocnić pozytywne cechy i zachowania w zespołach różnorodnych

Zrobić analizę ryzyka oraz ocenić analizę możliwości

Przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy