Testy osobowościowe, kompetencyjne, potencjału

W pracownikach tkwią często nieodkryte pokłady możliwości rozwojowych i talentów. Nie wiemy o nich, gdyż zadania naszych pracowników czasami skutecznie uniemożliwiają poznanie człowieka z innej strony, niż jego codzienne aktywności zawodowe. Testy potencjału pozwalają wypełnić tę lukę. Korzyść odczuwają sami pracownicy mogąc pogłębić samoświadomość i wiedzę na temat swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych.

Znając potencjał swoich ludzi organizacja może lepiej zarządzać ich kompetencjami, w rozsądny sposób przydzielać zadania rozwojowe, pomóc w budowaniu ścieżki awansu zawodowego, przygotować do sukcesji stanowisk. Diagnoza zespołów poprawia z kolei komunikację, współpracę oraz pomaga poradzić sobie z tarciami i konfliktami poprzez poznanie możliwości  i potrzeb członków teamu.

Testy osobowościowe, kompetencyjne, potencjału

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Dowiedzieć się jaka jest osobowość/ potencjał (kandydata, pracownika, talentu w organizacji, zespołu)

Ocenić dopasowanie do organizacji/ menedżera

Dowiedzieć się jakie są potencjalne ``punkty zapalne``

Zarządzić zespołem w oparciu o analizę osobowości, zachowań i postaw

Przeciwdziałać konfliktom lub pomóc rozwiązać te, które się już pojawiły

Nasi trenerzy i eksperci posiadają certyfikacje do następujących testów:

  1. Extended DISC
  2. MBTI
  3. FRIS
  4. Testy Hogana (Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey, Motives, Values and Preferences Inventory)
  5. Test Gallupa
  6. Test inteligencji emocjonalnej (TIE)