Budowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników

Zaangażowany pracownik jest świadom potrzeb biznesu oraz współpracuje z innymi, mając na celu zwiększenie wydajności na rzecz dobra organizacji. Taki pracownik jest motorem napędzającym efektywność organizacyjną oraz istotnym elementem przyczyniającym się do sukcesu organizacji.

Pracownik czujący satysfakcję z wykonywanej pracy, to innymi słowy pracownik zadowolony, czerpiący przyjemność z zadań i atmosfery w firmie. Usatysfakcjonowani pracownicy są szczególnie cenni, z uwagi na wykazywaną przez nich inicjatywę, lojalność wobec pracodawcy, kreowanie sprzyjającego klimatu pracy.

Dla współczesnych organizacji problem zaangażowania i satysfakcji z pracy staje się zarówno celem, jak i miernikiem efektywności organizacyjnej.

Jak więc budować zaangażowanie pracowników? Kiedy pracownicy czują  satysfakcję z wykonywanej pracy? Jak budować kulturę organizacyjną sprzyjającą zaangażowaniu i zadowoleniu z pracy?

Jeżeli szukasz na to odpowiedzi, chcesz budować organizację skupiającą zaangażowanych i czerpiących przyjemność z wykonywanych zadań pracowników, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci  jeżeli chcesz budować system sprzyjającą zaangażowaniu i zadowoleniu z pracy od podstaw, lub jeśli potrzebujesz wybiórczego wsparcia w tym zakresie. Wiemy bowiem na co zwrócić uwagę tworząc taki system oraz znamy narzędzia umożliwiające identyfikację potrzeb w tym zakresie.

1

Identyfikujemy czynniki wpływające na zaangażowanie i satysfakcję w pracy

2

Dokonujemy pomiaru satysfakcji i zaangażowania pracowników

3

Opracowujemy i wdrażamy skuteczne strategii zwiększające efektywność personelu