Budowanie marki pracodawcy poprzez komunikację wewnętrzną

Jeżeli zależy nam na sprawności działania organizacji, skuteczności i efektywności realizowanych zadań, a także lojalności i motywacji pracowników powinniśmy zadbać o właściwą komunikację wewnętrzną. Zarządzanie bez odpowiedniej komunikacji oznacza ryzyko zaprzepaszczenia optymalnego wykorzystania potencjału wytwórczego pracowników w przedsiębiorstwie.

Sprawnie funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej przynosi trwałe i wielorakie efekty:

Utożsamianie się pracowników z organizacją i jej wartościami

Przepływ wiedzy

Zrozumienie i wzrost zaangażowania w realizowane projekty

ograniczenie ryzyka popełniania błędów przez pracowników

Budowanie kultury organizacyjnej

Wiarygodny wizerunek

Trafna komunikacja wewnętrzna to także pozyskanie pracowników jako ambasadorów organizacji, a poprzez to kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji w jej otoczeniu zewnętrznym.

W ramach naszej oferty wspieramy firmy i instytucje w budowaniu takiej strategii komunikacji wewnętrznej, która w jednoznaczny sposób przyczynia się do umacniania marki pracodawcy.

W czym możemy pomóc?

W analizie aktualnych zasobów komunikacyjnych

Mając świadomość, iż proces komunikacji determinowany jest przez system organizacji, w której zachodzi, przydatna jest analiza:

  • struktury organizacyjnej,
  • kultury organizacyjnej,
  • umiejętności komunikacyjnych osób uczestniczących w interakcjach komunikacyjnych,
  • zasobów komunikacyjnych firmy.

W opracowaniu strategii komunikacji wewnętrznej w oparciu o główne wartości kultury organizacyjnej

  • standardów komunikacji
  • plan komunikacji kryzysowej
  • standardów komunikowania zmian

W doborze narzędzi komunikacji

W procesie wdrażania zmian w zakresie standardów w komunikacji wewnętrznej

This site is registered on wpml.org as a development site.