Lider jako opiekun i coach, czyli jak wzmacniać motywację wewnętrzną pracowników

OPIS SZKOLENIA:

Zarządzanie zespołami wymaga sporej wiedzy na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka. Nasze zachowania „stadne” rządzą się pewnymi prawami i są przewidywalne, o ile wiemy na co zwracać uwagę. O ile liderzy potrafią na ogół skutecznie zarządzać zespołami, o tyle czasami może im umykać perspektywa pojedynczego pracownika. Znajomość reguł rządzących motywacją i zaangażowaniem podwładnych ułatwi liderom prowadzenie rozmów indywidualnych o charakterze korektywnym i rozwojowym. Warsztat przeznaczony jest dla managerów, którzy chcą doskonalić kompetencje przywódcze w obszarze motywowania pracowników do większej skuteczności zawodowej i samorozwoju poprzez rozwojową informację zwrotną oraz coachingowe modele rozmowy.

 

CEL:
Poprawa efektywności zawodowej liderów w obszarze zarządzania aktywnością i motywacją pracowników, dzięki zastosowaniu coachingowego stylu pracy
z ludźmi

 

KORZYŚCI:

 • wzmocnisz kompetencje przywódcze w obszarach zarządzania aktywnością
  i zaangażowaniem pracowników
 • dowiesz się czym jest motywacja i jak ją wzmacniać u pracowników
 • dokonasz autodiagnozy własnych zasobów osobistych i liderskich do wykorzystania w pracy z ludźmi
 • nauczysz się udzielania rozwojowego feedbacku, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i korygować ewentualne niepożądane zachowania
 • przećwiczysz coachingowe techniki rozmowy z pracownikiem, celem wzbudzenia lub podtrzymania chęci samorozwoju
 • dowiesz się jakie czynniki indywidualne i zespołowe wywołują opór lub bierność pracowników i nauczysz się diagnozować i zapobiegać takim zjawiskom w swoim zespole

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Style przywódcze a predyspozycje osobiste oraz potrzeby zespołu

2. Finansowe i pozafinansowe motywowanie pracowników – blaski i cienie motywowania zewnętrznego

3. Motywacyjne DNA wg. Tamary Love

4. Jak budować u pracowników motywację wewnętrzną?

5. Feedback jako metoda pracy ukierunkowanej na realizację celów indywidualnych i zespołowych

6. Podstawowe modele udzielania feedbacku pracownikom

7. Rozwojowa informacja zwrotna jako ważny element oceny okresowej pracownika – przykłady rozmów

8. Praca na zasobach pracowników jako sposób motywowania do samorozwoju i zmian nieprzystosowawczych nawyków

9. Budowanie celów osobistych i zespołowych z pracownikami – czyli magia zadawania właściwych pytań

10.  Klasyczny feedback  a rozmowa coachingowa – podobieństwa i różnice

Grupa docelowa:
Liderzy i pracownicy HR, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje  motywowania pracowników z wykorzystaniem metod coachingowych

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś

  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577