ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZADANIAMI W CZASIE

OPIS SZKOLENIA:

Czasu nie da się zatrzymać, spowolnić, czy przyspieszyć – możemy jedynie lepiej nim gospodarować. Na ogół w standardowych sytuacjach zawodowych radzimy sobie bez wspomagania w postaci technik poprawiających efektywność. Problem zaczyna się, gdy zadań jest zbyt wiele, w pracę wkrada się chaos, zobowiązania nakładają się na siebie lub wykluczają wzajemnie, czujemy spadek formy, efekty pracy są niewspółmierne do poniesionego trudu, a proces twórczy staje się  stresującym doświadczeniem. Do tego dochodzi czynnik ludzki – przełożeni, współpracownicy, klienci ze swoimi oczekiwaniami, ponaglaniem, zadaniami „na wczoraj”. Wtedy z pomocą przychodzą proste i bardziej wyrafinowane techniki zarządzania sobą (napięciem, automotywacją) i zadaniami w czasie.

 

CEL:

Podnoszenie efektywności zawodowej i osobistej uczestników w obszarze lepszego planowania i realizacji zadań.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz przyczyny nieefektywnego gospodarowania czasem oraz reguły zarządzania nim
 • dokonasz autodiagnozy indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej oraz swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych w zakresie planowania i realizacji zadań pod presja czas
 • nauczysz się lepiej wyznaczać cele, ustalać  priorytety oraz planować działania w oparciu o lepszą estymację czasu
 • poznasz wiele ciekawych i skutecznych metod zarzadzania sobą i zadaniami w czasie
 • dowiesz się jak utrzymywać automotywację na optymalnym poziomie oraz przeciwdziałać prokrastynacji
 • nauczysz się ograniczać wpływ „złodziei czasu” na Twoją efektywność zawodową oraz sensownie odpoczywać
 • zaplanujesz własny rozwój w obszarze zarządzania sobą i zadaniami w czasie

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Czas jako zasób osobisty i organizacyjny. Właściwa i niewłaściwa alokacja czasu

2. Chronotyp i krzywa wydajności a planowanie zadań

3. Presja zadań, czasu i ludzi w zmiennym środowisku zawodowym

4. Czas jako źródło stresu – naturalne mechanizmy obronne chroniące przed przeciążeniem zadaniowym

5. Blaski i cienie wielozadaniowości, czyli jak się ma tzw. „multitasking” do produktywności

6. Autodiagnoza własnego zarządzania czasem

7. Kontrola czynności bezkierunkowych – „złodzieje czasu” i „pogromcy produktywności”

8. Prawidłowe estymowanie czasu, budżet czasu z uwzględnieniem zasady Pareto i reguły Parkinsona, analizy „wąskich gardeł” oraz konstruowania planów „B”

9. Proces wytyczania celów i priorytetów – narzędzia skutecznego planowania zadań i oceny swoich możliwości w ich realizacji

 • metoda S.M.A.R.T.,
 • matryca planowania ABC,
 • macierz Eisenhowera,
 • wykres Gannta,
 • metoda Alpen,
 • GTD: Get Things Done

10. Zrób sobie przerwę – jak sensownie odpoczywać?

Grupa docelowa:
Osoby chcące poparwić efektywność zawodową i osobistą poprzez lepsze zarządzanie sobą i zadaniami            w czasie

Czas trwania:
9:00 – 16:00

Sposób realizacji:
online 

Ilość uczestników:
min.3 – max. 12

 

Metody pracy:

Praca grupowa na MURAL-u

Praca w podzielonych pokojach

Analiza „case study”

Testy samopoznania

Quizy i testy wiedzy (Mentimeter, Quizzlet)

Symulacje i gry szkoleniowe online

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577