„Niech moc będzie z Wami” – kompetencje pracownika przyszłości

 

Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa zmusza przedsiębiorców, a przede wszystkim menedżerów i pracowników HR, do rewizji poglądów na temat kompetencji, które są (i będą!) coraz częściej wymagane od kandydatów i pracowników. Dobrze wiemy jak trudno dziś pozyskać ludzi, którzy nie tylko sprostają wyzwaniom organizacyjnym, ale pozostaną w firmie na dłużej i będą chcieli z zaangażowaniem współtworzyć społeczność.  Za tą rewizją rzecz jasna musi podążać odpowiednie reagowanie na potrzeby zarówno pracowników, jak i organizacji. 

Światowe Forum Ekonomiczne, po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród specjalistów do spraw zasobów ludzkich w wiodących firmach na świecie, opublikowało raport „The Future of Jobs”, w którym opisuje dziesięć najbardziej pożądanych umiejętności pracowników prognozowanych na 2020 rok. Jak wynika ze wspomnianego raportu, pracownicy w 2020 roku powinni:

 • kompleksowo rozwiązywać problemy
 • rozwijać inteligencję emocjonalną
 • myśleć krytycznie,
 • być kreatywni,
 • potrafić zarządzać ludźmi,
 • posiadać umiejętności negocjacyjne,
 • umieć wnioskować i podejmować decyzje,
 • być zorientowanymi na usługi,
 • cechować się elastycznością poznawczą,
 • współpracować z innymi.

 

Co nas czeka jeśli chodzi o kompetencje pracowników do 2030 roku?

Tak było w 2020 r., który już dawno za nami.  „https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf”>Raport: „Future of skills. Employment in 2030”, opracowany przez grupę naukowców H. Bakhshi, J. M Dowing, M. A Osborne i P. Schneirer, przybliża nam prognozowane wymagania co do kompetencji pracowników w dalszej (choć nie tak odległej) perspektywie czasowej. Za umiejętności idealnego pracownika w najbliższych latach uważane są między innymi:

 • sense-making zdolność do znajdowania głębszego sensu danego doświadczenia oraz dostrzegania istotnych kwestii na wielu płaszczyznach społecznych,
 • social intelligence – inteligencja społeczna, która charakteryzuje się zdolnością empatycznego podejścia do drugiego człowieka oraz gwarantuje dobrą komunikację i współpracę
 • cross-cultural competency – efektywna współpraca w środowisku skupiającym przedstawicieli wielu kultur,
 • virtual collaboration – umiejętność efektywnej współpracy z zespołem w wirtualnym środowisku,
 • new-media literacy – umiejętność korzystania z nowych mediów rozwijających się na rynku
 • novel and adapting thinking – zdolność do myślenia poza utartymi schematami, uzupełnianie wiedzy o nowe informacje, aby szybko przystosowywać się do gwałtownie zmieniających się warunków 
 • cognitive load management – zdolność do selekcjonowania informacji pod względem istotności i wiarygodności
 • design mindset – umiejętne definiowanie i rozwiązywanie problemów w oparciu o modelowanie procesów i zadań w taki sposób, by osiągnąć postawiony cel
 • transdisciplinarity – globalne myślenie, które wykracza poza ramy danej dziedziny i łączy różne punkty widzenia
 • computational thinking – umiejętne gromadzenie i wykorzystanie danych w najbardziej efektywny sposób.

Co to oznacza dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników działów HR, ale także firm doradczo szkoleniowych, trenerów, doradców, mentorów współpracujących z przedsiębiorcami? Jak zachować sprawną organizację w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej związanej z czynnikiem ludzkim? 

Dla organizacji to spore wyzwanie mentalne, strategiczne i logistyczne, wymagające:

 • ciągłego rewidowania polityki personalnej 
 • dostosowywanie procedur i narzędzi chociażby w odniesieniu do modeli kompetencji czy systemów oceny pracy
 • poszukiwania wiedzy i inspiracji (szkoleń, doradztwa itp.) 

 

Dla trenerów, doradców, firm szkoleniowo doradczych oznacza to z kolei zdobywanie nowej wiedzy i rozszerzanie katalogu usług na bieżąco, a właściwie z dużym wyprzedzeniem, czyli śledzenie trendów i reagowanie na nie ofertą praktycznych rozwiązań i DOBRYCH PRAKTYK ?

This site is registered on wpml.org as a development site.