EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

OPIS SZKOLENIA:

Zintegrowane i dobrze współpracujące zespoły to w dzisiejszych czasach ważny element zapewniający sprawne funkcjonowanie każdej organizacji. Efektywnie działający team jest gwarantem realizacji założonych celów biznesowych. Nie zawsze, mimo dobrych intencji, udaje się zbudować atmosferę porozumienia i zaufania między pracownikami i w codzienną koegzystencję wdzierają się dysfunkcje pracy zespołowej, konflikty, pułapki zbiorowego podejmowania decyzji oraz uruchamiają niekonstruktywne role grupowe.  Dobra komunikacja i współpraca między pracownikami jest obecnie jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych kompetencji miękkich. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak usprawnić komunikację i wzmocnić pracę zespołową, ale będą mieli okazję na nowo umówić się co do zasad współpracy i zacieśnić więzi.

 

CEL:

Dostarczenie wiedzy i umiejętności współpracy w zespole oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, umożliwiających współdziałanie w sytuacjach konfliktogennych, wymagających uzgadniania stanowisk, podejmowania wspólnych decyzji i działań, szczególnie pod presją czasu i w natłoku zadań.

 

KORZYŚCI:

 • poszerzysz swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania zespołów
 • dowiesz się jakie są benefity i trudności wynikające z konieczności wspólnego wykonywania złożonych zadań
 • zdiagnozujesz swój indywidualny styl komunikacji oraz poznasz style komunikacyjne współpracowników
 • dowiesz się jakie role w zespole pełnisz Ty i Twoi koledzy i koleżanki, co może przyczynić się do lepszego rozumienia wzajemnych potrzeb i intencji
 • rozwiniesz umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole
 • dowiesz się jak unikać blokad i błędów komunikacyjnych we współpracy z innymi
 • nauczysz się stosowania komunikatów asertywnych w sytuacjach konfliktowych
 • uświadomisz sobie korzyści płynące z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji
 • uzgodnisz wraz z członkami Twojego zespołu reguły współpracy
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Czym różni się grupa od zespołu?

2. Blaski i cienie pracy zespołowej. Kiedy zespół jest bardziej skuteczny niż pojedynczy pracownik?

3. Czynniki ryzyka o czynniki chroniące oddziałujące na współpracujących ze sobą nad realizacją wspólnych działań ludzi

4. Parametry dobrze funkcjonującego zespołu – o co i jaki sposób zadbać podczas wspólnej pracy?

5. Role grupowe – autodiagnoza własnego stylu pracy zespołowej oraz poznanie mocnych stron współpracowników

6. Charakterystyka stylów komunikacyjnych wg metodologii Extended DISC. Mocne strony oraz ograniczenia poszczególnych stylów

7. Jak porozumiewać się z osobami o różnych stylach? – słowa „klucze” i słowa „blokady”

8. Źródła konfliktów między ludźmi i ich dynamika

9. Autodiagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje trudne

10. Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od jego źródła i rodzaju

11. Metody i techniki asertywnego stawiania granic w kontaktach międzyludzkich

12. Rekontraktowanie reguł współpracy w teamie (opcjonalnie)

Grupa docelowa:
Członkowie zespołów, którzy chcą lub potrzebują zacieśnić współpracę i na nowo ustalić jej reguły

Czas trwania:
6 – 8 godzin (do uzgodnienia)
zazwyczaj: 9:00 – 17:00

Sposób realizacji:
stacjonarnie lub online

Ilość uczestników:
min.3 – max. 30

 

Metody pracy:
Case study
Testy samopoznania
Quizy i testy wiedzy
(Mentimeter, Quizzlet)
Praca w podgrupach
Symulacje i gry szkoleniowe online
Miniwykład

Zapisz się już dziś

  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu
   This site is registered on wpml.org as a development site.