Myślenie strategiczne dla liderów

OPIS SZKOLENIA:

Trudni wyobrazić sobie dziś lidera bez umiejętności strategicznego myślenia. A jednak. Ta z kluczowych kompetencji managerskich nie jest tak mocno promowana jak umiejętność zarzadzania zespołem, własnymi zasobami lub delegowania zadań i odpowiedzialności. Myślenie strategiczne to myślenie poza schematami, nielinearnie, do przodu, z perspektywy nie tylko jednostek i zespołów, ale całej organizacji, biorąc pod uwagę szerszy kontekst biznesowy. Przypomina pod wieloma względami grę w szachy – wymaga koncentrowania się nie na pojedynczych ruchach, ale na całych sekwencjach posunięć własnych jak i przeciwnika.  To wyciąganie wniosków z przeszłości po to by mądrze kreować przyszłość. Różnica jest taka, że zamiast przeciwnika jest partner biznesowy, współpracownicy, podwładni, którzy z różnych powodów chcą lub mogą widzieć jedynie część obrazu sytuacji i potrzeb organizacji.

 

CEL:

Wzmocnienie kompetencji liderskich w obszarze myślenia strategicznego.

 

KORZYŚCI:

 • zrozumiesz na czym polega myślenie strategiczne w kontekście zespołu i organizacji
 • zapoznasz się ze sposobami planowania i kontroli strategicznej
 • poznasz podstawowe zasady budowania strategii;
 • nauczysz się korzystać z wybranych narzędzi analizy strategicznej, kalkulacji ryzyk, wyboru opcji;
 • wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie komunikowania swoich strategii, przedstawiania opcji, radzenia sobie z obiekcjami otoczenia
 • przyjrzysz się swoim postawom, nawykom, kompetencjom, przekonaniom, które pomagają lub utrudniają budowanie strategii
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Czym jest myślenie strategiczne i czym różni się od standardowego planowania pracy zespołu i reagowania na „bieżączkę”

2. Moc myślenia nielinearnego – wpływ na rozumienie potrzeb wielu interesariuszy, motywację pracowników, budowania „wspólnoty celów”

3. Analiza strategiczna zasobów zespołu (potencjał, kompetencje, zasoby organizacyjne) w kontekście rozumienia potrzeb organizacji

4. Metody planowania scenariuszy działań zespołu i analizą opcji, wąskich gardeł, niewykorzystanych mocy

5. Wyznaczenie celów strategicznych  w horyzoncie 1-5 lat funkcjonowania organizacji oraz wskaźników realizacji celów. Wypracowanie ścieżki dojścia do celu

6. Dopasowanie planu strategicznego dla swojego działu/funkcji/obszaru, spójnego z planem (znanym lub domniemanym) strategicznym całej firmy

7. Komunikowanie strategii (expose lidera) oraz dopracowywania jej z zespołem

Grupa docelowa:
Zespoły chcące przełamać schematy i poznać techniki twórczego myślenia, ułatwiające generowanie innowacyjnych rozwiązań

Czas trwania:
6 – 8 godzin (do uzgadniania)
zazwyczaj: 9:00 – 17:00

Sposób realizacji:
stacjonarnie lub online

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:
Case study
Testy samopoznania
Quizy i testy wiedzy
(Mentimeter, Quizzlet)
Praca w podgrupach
Symulacje i gry szkoleniowe

Zapisz się już dziś





  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu
   This site is registered on wpml.org as a development site.