Lider jako coach, czyli jak wzmacniać motywację wewnętrzną pracowników

OPIS SZKOLENIA:
Zarządzanie zespołami wymaga sporej wiedzy na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka. Nasze zachowania „stadne” rządzą się pewnymi prawami i są przewidywalne, o ile wiemy na co zwracać uwagę. O ile liderzy potrafią na ogół skutecznie zarządzać zespołami, o tyle czasami może im umykać  perspektywa pojedynczego pracownika. Znajomość reguł rządzących motywacją i zaangażowaniem  podwładnych ułatwi liderom prowadzenie rozmów indywidualnych o charakterze korektywnym i rozwojowym. Warsztat przeznaczony jest dla managerów, którzy chcą doskonalić kompetencje przywódcze w obszarze motywowania pracowników do większej skuteczności zawodowej  i samorozwoju poprzez rozwojową informację zwrotną oraz coachingowe modele rozmowy.

 

CEL:
Poprawa efektywności zawodowej liderów w obszarze zarzadzania aktywnością i motywacją pracowników, dzięki zastosowaniu coachingowego stylu pracy z ludźmi

 

KORZYŚCI:

 • wzmocnisz kompetencje przywódcze w obszarach zarządzania aktywnością i zaangażowaniem pracowników
 • dowiesz się czym jest motywacja i jak ją wzmacniać u pracowników
 • dokonasz autodiagnozy własnych zasobów osobistych i liderskich do wykorzystania w pracy z ludźmi
 • nauczysz się udzielania rozwojowego feedbacku, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i korygować ewentualne niepożądane zachowania
 • przećwiczysz coachingowe techniki rozmowy z pracownikiem, celem wzbudzenia lub podtrzymania chęci samorozwoju
 • dowiesz się jakie czynniki indywidualne i zespołowe wywołują opór lub bierność pracowników i nauczysz się diagnozować i zapobiegać takim zjawiskom w swoim zespole
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Style przywódcze a predyspozycje osobiste oraz potrzeby zespołu

2. Finansowe i pozafinansowe motywowanie pracowników – blaski i cienie motywowania zewnętrznego

3. Motywacyjne DNA wg. Tamary Love

4. Jak budować u pracowników motywację wewnętrzną?

5. Feedback jako metoda pracy ukierunkowanej na realizację celów indywidualnych i zespołowych

6. Podstawowe modele udzielania feedbacku pracownikom

7. Rozwojowa informacja zwrotna jako ważny element oceny okresowej pracownika – przykłady rozmów

8. Praca na zasobach pracowników jako sposób motywowania do samorozwoju i zmian nie przystosowawczych nawyków

9. Budowanie celów osobistych i zespołowych z pracownikami – czyli magia stawiania trafnych pytań

10. Klasyczny feedback i model rozmowy coachingowej – podobieństwa i różnice

Grupa docelowa:
Liderzy i pracownicy HR chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania pracowników poprzez coachingowe metody wzmacniania zaangażowania

Czas trwania:
6 – 8 godzin (do uzgodnienia)
zazwyczaj: 9:00 – 17:00

Sposób realizacji:
stacjonarnie lub online

Ilość uczestników:
min.3 – max. 30

 

Metody pracy:
Case study
Testy samopoznania
Quizy i testy wiedzy
(Mentimeter, Quizzlet)
Praca w podgrupach
Symulacje i gry szkoleniowe
Miniwykład

Zapisz się już dziś

  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@best-practice.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu
   This site is registered on wpml.org as a development site.